Nezaradené

Ako vrátiť tovar cez e-shop?

Väčšina zákazníkov e-shopov už určite počula o možnosti vrátiť tovar objednaný po Internete do 14 dní bez udania dôvodu. Niektoré obchody to uvádzajú ako svoju prednosť, ale v skutočnosti je to ochrana poskytovaná našou legislatívou. Lenže v praxi nemusí byť takéto vrátenie tovaru vôbec jednoduché, pretože niektorí zákazníci (ale aj obchodníci) zákon nepoznajú buď vôbec, alebo si ho vykladajú zle, prípadne si jeho výklad subjektívne prispôsobujú svoje aktuálnej potrebe (či už vedome alebo podvedome).

Pri nákupe tovaru cez e-shop má zákazník podľa občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar bez udania dôvodu do 14 dní vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Obchodník mu potom podľa zákona musí vrátiť peniaze. Pokiaľ výrobok nebol poškodený, či opotrebovaný, môže obchodník tovar predať ďalej. Čo ale robiť, ak spotrebiteľ tovaru počas 14 dní opotreboval, či poničil? Vrátenú čiastku je možné ponížiť o hodnotu, ktorá zodpovedá poškodenie alebo opotrebovanie (obchodník má totiž v tomto prípade právo požadovať náhradu škody). Oplatí sa však mať túto alternatívu (náhradu škody pri opotrebenia alebo poškodenia výrobku) uvedenú v obchodných podmienkach.

O práve zákazníka vrátiť tovar do 14 dní musia online obchody vopred informovať (napríklad v obchodných podmienkach), inak sa lehota predlžuje na 3 mesiace. Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, musí mu predajca do 30 dní vrátiť plnú cenu výrobku. E-shop nesmie toto rozhodnutie nijako sankcionovať ani obmedzovať (za predpokladu, že zmluva bola uzatvorená cez internet), a to ani v prípade, že si zákazník tovar osobne odobral.

Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy však neplatí vždy. Vrátiť sa napríklad nedá audio či video nahrávky a počítačové programy, porušil spotrebiteľ ich originálny obal. Odstúpiť tiež nejde od kúpy novín, časopisov alebo od tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu (napríklad potraviny).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *