Blog

Ako si vybrať chrániče sluchu podľa množstva hluku na pracovisku

Nadmerný hluk na pracovisku má negatívny vplyv na pracovný výkon, a to najmä v prípade pracovných podmienok, kde je často nemožné ho úplne eliminovať. Pri prácach v takýchto podmienkach vzniká u pracovníkov potencionálne nebezpečenstvo trvalého poškodenia sluchu, čo môže zásadne ovplyvniť kvalitu života pracovníka. Na ochranu pred hlučným prostredím však do hry prichádzajú efektívne ochranné pomôcky pre váš sluch, ktoré zabránia jeho poškodeniu. Ako si však vybrať tie správne?

Decibel – Jednotka merania hladiny intenzity zvuku

Decibel (označovaný skratkou dB) slúži ako jednotka pre meranie intenzity zvuku. Zvuková intenzita sa vyjadruje pomocou decibelovej stupnice, ktorá je logaritmická. To znamená, že každý nárast o 10 dB predstavuje desaťnásobné zvýšenie intenzity zvuku. Na príklad zvuk s hladinou 70 dB je desaťkrát hlasnejší než zvuk s hladinou 60 dB.

Hladina zvuku prekračujúca 85 dB môže predstavovať potenciálne riziko pre sluch, ak je osoba dlhodobo vystavená takýmto zvukom. Pri intenzite 120 dB môže náhly zvuk spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pri extrémnej hladine 140 dB môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu aj pri krátkodobom vystavení sa takémuto intenzívnemu zvuku. V o všetkých prípadoch je sluchová ochrana nevyhnutnosťou. Aký druh však zvoliť vo vašom zamestnaní?

Zvuková izolácia – H, M, L, SNR

Zvuková izolácia, vyjadrená pomocou hodnôt H (High), M (Medium), L (Low) a SNR (Signal-to-Noise Ratio), sa využíva na posúdenie schopnosti sluchových ochranných prostriedkov. Tieto hodnoty pomáhajú určiť, do akej miery sú sluchové prostriedky schopné blokovať nežiadúci hluk v rôznych frekvenčných pásmach:

 • H (High) – Sluchová izolácia vysokých frekvencií – čím vyššia hodnota, tým viac eliminuje ostré a vysoké tóny,
 • M (Medium) – Stredná sluchová izolácia – definuje intenzitu stredných frekvenčných zvukov,
 • L (Low) – Sluchová izolácia nízkych frekvencií – charakterizuje intenzitu potlačenia hlbokých a basových tónov,
 • SNR (Signal-to-Noise Ratio) – Pomer signálu k okolitému šumu – vyjadruje celkovú účinnosť sluchových ochranných prostriedkov v eliminácii zvuku na všetkých frekvenciách.

Normy spadajúce pod sluchovú ochranu

Základná norma EN 352 upravuje všeobecné požiadavky na ochranu sluchu v rámci pracovných ochranných odevov. Norma sa však delí na ďalšie, konkrétnejšie normy, podľa charakteru ochrany sluchu:

Profesionálne značky využívajú výpočtovú metódu na kategorizáciu produktov na ochranu sluchu podľa ich vhodnosti pre konkrétne odvetvia. Na základe nich existujú nasledovné označenia:

 • S – schopnosť počuť signalizáciu pri koľajnicovej doprave
 • V – schopnosť počuť signalizáciu v cestnej premávke
 • W – schopnosť počuť výstražné signály vo všeobecnosti
 • E – schopnosť počuť signalizáciu pre rušňovodičov (E1 – veľmi vhodné; E2 – vhodné; E3 – podmienečne vhodné)

Množstvo hluku na pracovisku a výber sluchových ochranných pomôcok

 • 60 – 70 dB – kancelárske prostredie – bez potreby ochrany sluchu
 • 80 – 90 dB – stavebníctvo a priemyselná výroba – zátky na ochranu sluchu
 • 100 dB – obsluha hlučných strojov – Mušľové chrániče sluchu so strednou izoláciou hluku
 • 110 – 120 dB – letecký priemysel, stavebné práce s ťažkou technikou, hudobný priemysel – Mušľové chrániče sluchu s vysokou izoláciou hluku (ideálne v spojení s ochrannou prilbou)

Ochrana sluchu je v niektorých pracovných podmienkach nevyhnutnosťou, spolu s ochrannou prilbou či ochrannými okuliarmi. Zdravie máme iba jedno, preto je potrebné sa pri práci adekvátne chrániť, aby ste predišli chronickým chorobám či chorobám z povolania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *