Blog

Sú tepluodolné rukavice vhodné pre zváračské práce?

Zvárači pri práci používajú nebezpečné pracovné pomôcky v podobe rôznych druhov zvárania. Pri všetkých však ide o vysokú teplotu, ktorá spája kovy pomocou vytvorených zvarov. Pri tejto práci však nemôžeme vylúčiť odletujúce iskry horúce tak, že by nám dokázali drasticky popáliť kožu. Každý zvárač preto používa kvalitné pracovné rukavice, určené na zváranie, predovšetkým z hrubej kože. Je však možné pri zváraní použiť aj tepluodolné rukavice?

Riziká pri zváračských prácach

Nástrah a nebezpečia je pri tomto type povolania množstvo. Medzi najhlavnejšie určite patrí vystavenie sa vysokým teplotám, expozícia škodlivému dymu či výparom, riziko popálenia, elektrické nebezpečia a množstvo ďalšieho.

Práve preto je okrem ochranných pracovných rukavíc nutnosťou nosiť ochranné okuliare alebo zváračský štíta v niektorých situáciách aj ochranu dýchacích ciest (najmä pri čistení zvarov alebo opracovávaní kovu). Zanedbať by ste nemali ani správne pracovné oblečenie, či už špeciálne navrhnuté oblečenie pre zváračov alebo zváračskú zásteru, ktorá vás ochráni pred iskrami a teplom.

Bezpečnostné normy pre pracovné rukavice a ochranné pomôcky pri zváraní

Normy pre zváračské rukavice

Zváračské rukavice musia spĺňať striktné normy, ktoré stanovujú rôzne úrovne bezpečnostných požiadaviek. Každá z noriem EN ISO 21420, EN 407, EN 388 a EN 12477 obsahuje všeobecné požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa odolnosti proti teplu, mechanických vlastností a parametrov potrebných na zváranie.

Certifikácia podľa normy EN 12477 sa udeľuje iba vtedy, ak boli pracovné rukavice predtým certifikované podľa noriem EN ISO 21420, EN 388 a EN 407. Zváračské rukavice musia chrániť pred rizikami, ktoré sú typické pre toto povolanie, a preto patria do kategórie 2. Je teda nevyhnutné dbať najmä na dodržiavanie platných noriem pre tieto rukavice.

Normy pre ochranné pomôcky očí

Ochrana očí pred oslnením pri zváraní je veľmi dôležitá. Špecifikácie zváračských ochranných pomôcok sú definované v troch normách:

  • EN 169 – priepustnosť filtrov pre zváracie okuliare
  • EN 175 – úroveň ochranných parametrov
  • EN 379 – špecifiká a spínače automatických zváracích filtrov a optoelektrických filtrov

Funkcie tepluodolných rukavíc

  • Tepelná ochrana
  • Ochrana pred taveným kovom
  • Mechanická odolnosť
  • Flexibilita a pohodlie
  • Dlhodobá odolnosť
  • Priedušnosť

Materiály tepluodolných rukavíc

Tepluodolné pracovné rukavice sú vyrobené prevažne zo syntetických materiálov, výnimočne z froté bavlny. Zo syntetických materiálov ide najmä o nylon, nitril, kevlar či grafénové vlákna. Aj napriek tomu, že tieto materiály odolávajú vysokým teplotám, nie je zaručené, že vydržia pri zváraní. Vzhľadom na otvorený oheň v podobe lietajúcich iskier je potrebné si preštudovať jednotlivé materiály tepluodolných rukavíc a ich odolnosť voči otvorenému ohňu. Práve preto sa prikláňame skôr k názoru, že pre zváračské práce je najbezpečnejšie používať kožené rukavice určené na túto pracovnú činnosť.

Tepluodolné rukavice sú ideálne pri manipulácií s horúcim stavebným materiálom, v horúcom pracovnom prostredí, pri sklárstve a príležitostne pri kováčstve. Manipulácia s pracovným náčiním je s týmito rukavicami o čosi jednoduchšia a pohodlnejšia. Pokiaľ hľadáte aj iné druhý pracovných rukavíc, neváhajte si prezrieť našu ponuku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *